Black Crab 2022

Chiến Dịch Cua Đen
Thuyết Minh AI- Vietsub Mux Sẵn
[​IMG]

Trong một thế giới hậu tận thế, sáu người lính trong một nhiệm vụ bí mật phải vận chuyển một gói hàng bí ẩn qua một quần đảo đóng băng.


[​IMG]
PHP:
Format            Matroska at 15.7 Mb/s
Length            
12.3 GiB for 1 h 52 min 49 s 152 ms

Video 
#0          : HEVC at 14.2 Mb/s
Aspect            3840 x 2160 (1.778at 24.000 fps

Audio 
#0          : E-AC-3 at 768 kb/s
Infos             6 channels48.0 kHz
Language          
sv

Audio 
#1          : AC-3 at 640 kb/s
Infos             6 channels48.0 kHz
Language          
vi

Text 
#0           : UTF-8
Language          en

Text 
#1           : UTF-8
Language          ar

Text 
#2           : UTF-8
Language          zh-Hans

Text 
#3           : UTF-8
Language          zh-Hant

Text 
#4           : UTF-8
Language          hr

Text 
#5           : UTF-8
Language          cs

Text 
#6           : UTF-8
Language          da

Text 
#7           : UTF-8
Language          nl

Text 
#8           : UTF-8
Language          fi

Text 
#9           : UTF-8
Language          fr

Text 
#10           : UTF-8
Language          de

Text 
#11           : UTF-8
Language          el

Text 
#12           : UTF-8
Language          he

Text 
#13           : UTF-8
Language          hu

Text 
#14           : UTF-8
Language          id

Text 
#15           : UTF-8
Language          it

Text 
#16           : UTF-8
Language          ja

Text 
#17           : UTF-8
Language          ko

Text 
#18           : UTF-8
Language          ms

Text 
#19           : UTF-8
Language          nb

Text 
#20           : UTF-8
Language          pl

Text 
#21           : UTF-8
Language          pt-BR

Text 
#22           : UTF-8
Language          pt-PT

Text 
#23           : UTF-8
Language          ro

Text 
#24           : UTF-8
Language          ru

Text 
#25           : UTF-8
Language          es-ES

Text 
#26           : UTF-8
Language          es-419

Text 
#27           : UTF-8
Language          sv

Text 
#28           : UTF-8
Language          sv

Text 
#29           : UTF-8
Language          th

Text 
#30           : UTF-8
Language          tr

Text 
#31           : UTF-8
Language          uk

Text 
#32           : UTF-8
Language          vi

Download
https://www.fshare.vn/folder/CCDKHD7NCIAM

===========================================
Foder Tổng Hợp

Phim Mình Đã Mình UP
https://www.fshare.vn/folder/D5BWDTOQEIZA
Phim Việt Nam Tổng Hợp
https://www.fshare.vn/folder/OA11RGQ3W2B2
Hoạt Hình Anime
https://www.fshare.vn/folder/G3RD7OKHGJ2G
DSD Music

https://www.fshare.vn/folder/HHR4X6QW2B37
===========================================